POKLIČITE NAS +386 40 288 861

POKLIČITE NAS
040 288 861

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji Poslovanja podjetja Lepidus d.o.o 

WHB center Ljubljana in Novo mesto

 

1. Vse pridobljene podatke bo podjetje Lepidus d.o.o. (v nadaljevanju Lepidus) varovalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter ostalo slovensko in evropsko zakonodajo. Lepidus se obenem zavezuje, da bo pridobljene podatke uporabljal izključno za namene, za katere jih je pridobil in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Vse pridobljene osebne podatke Lepidus d.o.o. uporablja le v namene obveščanja v zvezi s storitvami in ne dovoli vpogleda vanje zunanjim osebam.

 

2. Storitve podjetja Lepidus je mogoče uporabljati le v času njegovih delovnih ur ali po dogovoru s stranko. Z vsako obiskovalko na brezplačnem posvetu  izpolnimo list Prisluhnimo in se pogovorimo, katerega oba navzoča podpišeta in se s tem strinjata z vsebino.

 

3. Obiskovalke dovoljujejo uporabo fotografij in video posnetkov, ki so bili posneti v času njihove prisotnosti v centru, v namene promocije Lepidus, na spletu ali v tiskanih medijih.

 

4. Storitve se plačujejo vnaprej oziroma pred začetkom storitve. Plačilo je možno z gotovino ali s plačilno kartico, tudi na več mesečnih obrokov. Mesečni paket ni prenosljiv in obiske je potrebno izkoristiti v mesecu dni (30dni).  Neizkoriščeni obiski se ne prenašajo naprej v naslednji mesec, razen če obiskovalka prinese zdravniško opravičilo o daljši odsotnosti ali se tako dogovori z vodjo centra.

 

5. Cena programa predstavlja plačilo rezervacije prostora, naprav ter terapevtk, ki omogočajo izvajanje programa. Stranki se dogovorita, da z izjemo primerov, ki so opredeljeni ločeno z aneksom k temu dogovoru, prekinitev trajanja programa pred določenim časom ni mogoča. Vnaprej plačane kupnine ni mogoče zahtevati nazaj.

Uporabnica se zavezuje program izvajati skladno z navodili terapevta in v času, opredeljenem z nakupom programa.

 

6. V primeru večmesečne vezave oz. vezave za največ eno leto, uporabnica izrecno priznava pozitiven pogodbeni interes s podjetjem Lepidus d.o.o., za izpolnitev celotne pogodbe. V primeru nezakonitega predčasnega odstopa od pogodbe, je zato uporabnica dolžna podjetju Lepidus  povrniti škodo, ki nastane s tem družbi Lepidus, ki je enaka razliki med že plačanim zneskom za letno oz. večmesečno uporabo storitev Lepidus d.o.o. in še neporavnanim zneskom po sklenjeni pogodbi, vse do izteka datuma za katerega je bila pogodba sklenjena. V primeru, da je član svojo obveznost poravnal v enkratnem znesku za naprej, ni upravičen do vračila sorazmernega dela plačila.

 

7. Vadbe imajo omejeno število mest, zaradi izvajanja kvalitetne vadbe. Uporabnica je ob prvem obisku dolžna terapevtko na brezplačnem posvetu obvestiti o svojem zdravstvenem stanju in morebitnih, iz njega izhajajočih omejitvah ter o navodilih, ki jih je v zvezi z njimi prejel s strani svojega zdravnika. V kolikor se ti podatki v času uporabe storitev Lepidus spremenijo, je uporabnik dolžan vodstvo seznaniti s spremembami.

 

8. V kolikor se ne more udeležiti vadbene ure, na katero je prijavljena, nam to sporočijo najkasneje 5 ur pred pričetkom, v nasprotnem primeru se vam storitev šteje in zaračuna, kot da je bila opravljena. V primeru bolezni ali napovedane daljše odsotnosti se vadbena karta lahko zamrzne, seveda po skupnem dogovoru in zdravniškem izvidu oz opravičilu.

 

9. Preden začnete obiskovati vadbo v času nosečnosti, se o tem posvetujte s svojim ginekologom. Uporabnica storitev Lepidus, ki pred pričetkom storitve kaže znake nalezljivega bolezenskega stanja (prehlad, vročina, driska, bruhanje, izpuščaj, drugo), jo lahko terapevtka zavrne, storitev pa zaračuna, kot da je bila opravljena.

 

10. Uporabnica je dolžna prostore in opremo uporabljati na pravilen način in zgolj za namene, katerim so namenjeni, o nedelovanju, poškodbah ali napačnem delovanju opreme pa so dolžni obvestiti vodstvo. V centru je obvezna uporaba  primerne športne opreme.

 

11. Lepidus. si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti urnik, cenik ali splošne pogoje. Vodstvo ne odgovarja za osebne predmete obiskovalcev. Storitve Lepidus uporabnice uporabljajo na lastno odgovornost, vodstvo in drugi sodelavci pa ne prevzemajo nobene odgovornosti za materialno ali nematerialno škodo, ki bi uporabnicam nastala iz naslova poškodb, poslabšanja zdravja ali drugih negativnih posledic, ki bi nastale pri vadbi, kot posledica vadbe ali uporabe storitev Lepidus.

 

12. Stranka se strinja, da je bila seznanjena s programom in načinom dela ter, da zoper izvajanja programa nima nikakršnih zadržkov ter, da program izvaja na lastno odgovornost.

 

13. V primeru fizične nezmožnosti obiskovanja vadbenega centra zaradi nosečnosti, hude fizične poškodbe ali trajne bolezni člana za katero član ni vedel oz. ni nastala pred ali ob sklenitvi vezave in za katero član pridobi od svojega osebnega zdravnika zdravniško opravičilo glede nezmožnosti uporabe vadbenega centra, ima član pravico do odpovedi vezave.

 

14. S svojim podpisom na Pristopni izjavi podjetja Lepidus d.o.o. ali oddajo spletnega obrazca na spletni strani http://www.whbinstitute.com/brezplacni-pregled#vsebina

uporabnica izjavlja, da so mu Splošni pogoji podjetja Lepidus d.o.o. bili izročeni oz. mu je bil omogočen dostop do njih v elektronski obliki. Uporabnica s svojim podpisom na Pristopni izjavi oz. z oddajo spletnega obrazca izjavlja, da so mu pogoji jasni ter da se z njimi strinja.

 

 

 

Slovenščina