POKLIČITE NAS +386 40 288 861

POKLIČITE NAS
040 288 861

Novice

17. september 2021

Nagradna igra "Vedno v formi z WHB "

 

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Vedno v formi z WHB «

 

1. Splošne določbe

Ta pravila in pogoji določajo sodelovanje v nagradni igri »« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator je Lepidus d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana, matična številka: 6424180000 (v nadaljevanju: organizator).

Namen nagradne igre je aktivacija uporabnikov na Facebook strani organizatorja.

Nagradna igra se organizira pod nazivom »Vedno v formi z whb« in poteka od 17.9.2021 do vključno 26. 9. 2021 do 24. ure na Facebook spletni strani WHB Institute. (https://business.facebook.com/WHBIn...; v nadaljevanju Facebook stran).

Nagradna igra ni na noben način povezana s Facebookom. Facebook ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj te nagradne igre. Facebook je izvzet iz vseh odškodninskih in drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre. Vsi podatki in informacije bodo posredovani organizatorju. Kakršnakoli vprašanja ali komentarje v zvezi z nagradno igro lahko posredujete organizatorju na naslov info@whbinstitute.com.

 

2. Pravila in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 15 let ali več (v nadaljevanju: udeleženec). V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. zunajzakonski partner oz. partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji) in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri posamezni udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri in se z njimi v celoti strinja. Udeleženec se z njimi lahko seznani pred udeležbo v nagradni igri. Ta pravila in pogoji nagradne igre bodo navedeni v zavihku Notes na Facebook strani organizatorja. Udeleženci morajo upoštevati tudi pravila družbenega omrežja Facebook.

 

3. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec:

  •  Oddati prijavo za brezplačni posvet na povezavi v objavi

WHB Institute bo med vsemi prispelimi prijavami na brezplačni posvet, izžrebal  enega nagrajenca, ki bo prejel paket oblikovanja Basic , ki vključuje  8 obiskov vadbe v IR Slimu in 8 obiskov AKO savne, ki ga je mogoče unovčiti v WHB centru Ljubljana ali WHB centru Novo mesto.

Žrebanje bo potekalo dne 27. 9. 2021 ob 11 uri, z naključnim žrebom.

Nagrajenci bodo najkasneje 29. 9. 2021 objavljeni na Facebook strani organizatorja.

 

4. Nagrade

·1. Glavna nagrada

- Paket Basic , ki vključuje 8 obiskov vadbe v IR Slimu in AKO savne

 2. Nagrada

- Vsem prijavljenim na brezplačnim pregled, ki niso dobili glavne nagrade, bomo ob nakupu paketa dodali gratis obisk IR Slim vadbe in AKO savne.

Nagrajenci niso upravičeni zahtevati gotovinske protivrednosti osvojene nagrade.

Nagrada se lahko koristi v WHB centrih Ljubljana ali Novo mesto. Nagrada je unovčljiva do vključno 31. 12. 2021.

 

5. Objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo najkasneje 29.9.2021 na svoji Facebook strani objavil ime in priimek nagrajenca (kot jih imajo udeleženci navedeni v svojem Facebook profilu), s čimer se nagrajenec izrecno strinja. Nagrajenec ima do vključno 5. 10. 2021 do polnoči čas, da organizatorju preko zasebnih sporočil na njegovi Facebook strani sporočijo: svoje ime in priimek ter naslov, kot jih imajo zapisane na osebnem identifikacijskem dokumentu in kamor se lahko pošlje nagrada.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (imena, priimka, naslova bivanja ter ostalih zahtevanih podatkov) lahko organizator zavrne podelitev nagrade ter nagrade ne podeli.

V kolikor se nagrajenec do zgornjega datuma ne javi in ne sporoči zahtevanih podatkov, nagrada ne bo podeljena.

 

6. Prevzem nagrade

Nagrada bo nagrajenki izročena v centru WHB Ljubljana ali Novo mesto.

 

7. Varstvo osebnih podatkov

Udeleženci nagradne igre organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo da, do preklica udeleženca, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih udeležencev izključno za namene obveščanja o nagradni igri skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007).

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z ZVOP-1. Upravljavec osebnih podatkov bo osebne podatke nagrajencev izbrisal oziroma uničil, ko bodo nagrade poslane. Osebni podatki udeležencev ne bodo uporabljeni za namene neposrednega trženja.

 

8. Odgovornost

Organizator ne odgovarja za morebitno nedelovanje Facebook strani organizatorja zaradi višje sile oz. dogodkov, ki so izven organizatorjevega nadzora. Facebook ni na noben način vključen v pripravo in izvedbo te nagradne igre in v nobenem primeru ni zanjo odgovoren.

 

9. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, ki jih lahko opravi kadarkoli. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na svoji Facebook strani. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

 

Organizator: Lepidus d.o.o.

Datum: v Ljubljani, 17.9. 2021